Hatha Yoga

Yoga komt oorspronkelijk van het Sanskriet woord yui. Dit betekent verbinden, inspannen en aanspannen. Het gaat om het verbinden van lichaam en geest, van dualiteit naar éénwording: het één zijn met je diepste zelf. Maar het gaat bij yoga niet alleen om dit doel, maar juist om het pad naar het doel. Een weg naar het mooie in jezelf.

Hatha yoga is de yoga van inspanning en houdingen. 'Ha' betekent ‘zon’ en 'tha' betekent ‘maan’.  Maar dit slaat ook op man–vrouw, bewuste ik–onbewuste ik, actief–ontvankelijk en uitstralende energie–naar binnengaande energie. Dit zijn tegenstellingen, maar ze vullen elkaar ook aan. Met yogabeoefening streef je naar balans in deze tegenstellingen en naar evenwicht tussen lichaam en geest.